Kindercoaching

Een kindercoach is iemand die ondersteuning biedt aan ouders en kinderen. Uw kind heeft soms wat extra ondersteuning nodig, om een gewenste balans te ervaren. Een bezoek van een ouder/opvoeder alleen is ook mogelijk. Samen wordt een situatie inzichtelijk gemaakt, rekening houdend met de omstandigheden. Om vervolgens tot een gewenst doel te komen, passend bij de leeftijd van het kind.

zo bijzonder als de krullevaar, zo uniek is uw kind

De Krullevaar kindercoaching

Klik

Wat is kindercoaching?

Hulp

Hulp bestaat vaak uit twee tot zeven sessies, gesterkt door mijn uitgangspunt.

 

‘’leer mij het zelf doen’’

 

Door professioneel te luisteren en te handelen, ondersteund door deskundig materiaal en doordat de sessies oplossingsgericht zijn, kan een traject soms relatief kort zijn. Kindercoaching gaat uit van het kind.

 

Geen wachtlijsten, adequate en snelle hulp!

Wie ben ik

Mijn naam is Dettie Peenstra, ik ben moeder van drie kinderen, woon in Grou en heb bijna veertig jaar ervaring in het werken met kinderen van verschillende leeftijden. 5 jaar gewerkt met peuters in Nieuwegein, 2 jaar in het buitenland op een privé-basisschool. De overige jaren werkzaam als leerkracht, (ook als remedial-teacher) met diverse leeftijdsgroepen in verschillende delen van het land.

 

Mijn missie: een kind hoort zich positief te kunnen ontwikkelen.

 

‘‘Leer mij het zelf te doen’’

 

Professioneel luisteren en handelen;

Uitgaan van het positieve;

Aandacht geven vanuit vertrouwen;

Gebruikmakend van de eigen kracht van het kind;

 

Jezelf kunnen zijn.

Voor wie

13-18 jaar

0-6 jaar

Iedereen heeft wel eens wat extra ondersteuning nodig, dat kan een kind (0-18 jaar) zijn, maar ook u als ouder kan behoefte hebben aan enige vorm van ondersteuning. Een oudergesprek alleen is ook mogelijk. Indien gewenst kan een school betrokken worden bij een situatie, dit gebeurt alleen met instemming van de ouders.

7-12 jaar

Ervaring

Leerkrachtervaring van bijna 40 jaar, waarvan 2 jaar Noord-Afrikaans land

Hoofdleidster op een school in Breukelen

Certificaat remedial-teaching 2001

Remedial-teacher op meerdere basisscholen

Coachingstrajecten gevolg bij het

Seminarium voor Orthopedagogiek in Meppel.

Scholing kinder-coaching afgerond in 2014

Coachee-licentie in 2014

Kids' Skills certificaat 2015

Opleiding stief- en gezin-coaching 2017!!

Items

Welke items kunnen naar voren komen:

 

- Scheidingsproblemen

- Kind of ouder uit samengesteld gezin

- Gevoelige kinderen

- Angstproblemen

- Rouwverwerking

- Drukke kinderen

- Weinig zelfvertrouwen

- Agressie

- Slaapproblemen

- Pesten en gepest worden

- Boosheid

- Verdriet

- Verwerking van een scheiding

- Faalangst

- Liegen

- Verbeteren sociale vaardigheden

- Verlies dierbare

- Concentratie en ontspanning

- Gevoelens uiten

- Omgaan met emoties, begrip hebben voor jezelf en de ander

- Leerproblemen en hoe er mee om te gaat

 

Deze lijst is niet volledig, immers ieder kind en elke situatie is anders. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen (06 49 79 23 68 of via info@dekrullevaar.com), dan bekijken we samen of we tot een oplossing kunnen komen.

 

Werkwijze

methodes

Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van:

bijna 40 jaar ervaring in het onderwijs, remedial teacher werkzaamheden, de methode Tea Adema, Coachee-methode, kanjer-methode, Kids’ Skills werkwijze

kinderkwaliteitenspel en familiespel, visualisatie-oefeningen, ontspanningsoefeningen, tekenen, klei, schilderen, toneel, gesprek

Hoe werk ik

Er wordt gewerkt vanuit mijn visie: ‘’leer mij het zelf te doen’’

Na 2 tot 7 sessies blijkt vaak, dat er helderheid bestaat en dat een kind weer verder kan. Het aantal behandelingen wordt bepaald door de situatie, die zich op dat moment voordoet. Omdat de sessies oplossingsgericht zijn, kan een traject soms relatief kort zijn.

vervolg

Beslissingen worden genomen, aansluitend bij de dan huidige belevingswereld, rekening houdend met desbetreffende vaardigheden en wijsheden van het kind. Dit alles gebeurt in een integere en vertrouwde sfeer. Soms is het nodig dat kinderen een terugkomsessie nodig hebben, dat kan zijn na een half of een heel jaar.

Tarieven

Intakegesprek: 30,00 (incl. btw) 60 min

Coachingsessie: 47,50 (incl. btw) 60 min

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dan graag minimaal 24 uur van te voren annuleren. Bij niet tijdig afmelden, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig annuleren kan telefonisch: 06497 923 68 of via de mail (info@dekrullevaar.com)

 

Vergoedingen:

Soms wordt kindercoaching vergoed als alternatieve geneeswijze. U kunt zelf bij uw zorgverzekeraar informeren.

 

Uitkeringssituatie:

Zit u op dit moment in een uitkeringssituatie, dan kunnen we samen kijken of er een oplossing is te vinden. om toch uw kind te helpen binnen uw financiële mogelijkheden.

Contact

Contact

U kunt dit formulier invullen, dan neem ik zo snel mogelijk

contact met u op. Bellen mag ook:

Dettie Peenstra, 06-49792368

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

telefoon

Ik ben telefonisch te bereiken voor al uw vragen. 06 - 49 79 23 68

Vind mij op facebook

Volg mij op Facebook en blijf op de hoogte van alle veranderingen.

zo bijzonder als de krullevaar, zo uniek is uw kind

Zo bijzonder als de Krullevaar, zo uniek is uw kind.

©2017 De Krullevaar  Alle rechten voorbehouden.  KvK 61612677 Realisatie: Krêftich media, Friese Poort Drachten